Welkom bij Zeeland Outplacement

Coaching | Sollicitatietraining | Bemiddeling | Mentoring | Aanpak

Samen met de kandidaat wordt er een zoekprofiel opgesteld en op basis hiervan wordt er intensief gezocht naar nog niet bekende vacatures. Hierdoor is het mogelijk om de kandidaat uit de concurrentie te houden en in een voorrangspositie te brengen. Tegelijkertijd zal de kandidaat zelf een aantal opdrachten moeten vervullen, om zo tot het gewenste effect te komen dat leidt tot het vinden van een passende baan.
ZO! heeft in de provincie Zeeland een uitgebreid netwerk ontwikkeld dat zich uitstrekt over de gehele vraagkant van de arbeidsmarkt.

Na plaatsing onderhoudt de loopbaanadviseur gedurende de proeftijd contact met de kandidaat en de werkgever, om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de functie. De loopbaanadviseur fungeert als contactpersoon voor beide partijen waar het gaat om vragen en problemen. Signalen m.b.t. het functioneren worden hierdoor in een vroeg stadium opgepakt en indien nodig bijgestuurd zodat eventuele knelpunten kunnen worden weggenomen en voortijdige uitval kan worden tegengegaan.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl