Welkom bij Zeeland Outplacement

Bij dreigend langdurig verzuim dient de werkgever conform de Wet verbetering poortwachter een casemanager aan te wijzen.

Een casemanager is specialist bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij wordt aangesteld om de procesgang te bewaken en de schadelast en risico’s voor de werkgever te beperken. Tegelijkertijd wordt de medewerker optimaal ondersteund bij terugkeer naar werk. De regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is hierbij sturend.

Casemanagement is het proces van schadelastbeheersing, toepassing van actuele wetskennis en regie op het ziektedossier.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl