Welkom bij Zeeland Outplacement

Cursus Wet verbetering Poortwachter (WvP) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet verbetering Poortwachter (WvP ) regelt wat van een werkgever en een werknemer wordt verwacht tijdens de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer.
Na 2 jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid komt eventueel de WIA in beeld.

Doel
Na de cursus begrijpt u de uitgangspunten en achtergronden van de WvP en bent u goed op de hoogte van de wet WIA. De onderverdeling binnen de WIA is u duidelijk en u krijgt inzicht in de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Daarnaast wordt er stilgestaan bij zaken als eigenrisicodragerschap, de no –risk polis en het deskundigenoordeel.

Voor wie?
Voor werkgevers, leidinggevenden, medewerkers personeelszaken en iedereen die te maken heeft met uitval van werknemers door ziekte of arbeidsongeschiktheid en hun re- integratie.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl