Welkom bij Zeeland Outplacement

Aanpak | Wanneer

Aanpak
De arbeidsdeskundige heeft een praktische aanpak. Vertrekpunt is een probleemanalyse die zich richt op het individu en zijn omstandigheden. Het probleem wordt van alle relevante invalshoeken (gezondheid, persoonlijke omstandigheden, competenties, inkomen) in kaart gebracht. Hierbij is er aandacht voor oorzaken en gevolgen, van klachten en beperkingen, zowel qua werk als privé.

Centrale vraag die de AD-er zich altijd stelt: welke stappen kan het individu zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken, en in welke volgorde? Uitgaande van iemands mogelijkheden, persoonlijke beleving en competenties.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl