Welkom bij Zeeland Outplacement

Coaching | Sollicitatietraining | Bemiddeling | Mentoring | Aanpak

Op het moment dat een werkgever en werknemer wegens reorganisatie, inkrimping, fusie of andere redenen afscheid van elkaar gaan nemen kan outplacement uitkomst bieden.

Outplacement kan omschreven worden als een geheel van adviezen en diensten dat in opdracht van de werkgever ten dienste van de werknemer gesteld wordt, om deze in staat te stellen op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe en passende werkkring te vinden.

ZO! is een onafhankelijk en dienstverlenend bureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van werknemers naar een andere functie buiten de huidige organisatie.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl