Welkom bij Zeeland Outplacement

Aanpak | Wanneer

Het succes van een organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. Ziekteverzuim heeft vaak te maken met psychosociale klachten.
Het kan zinvol zijn om in de vorm van bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteuning en hulp te bieden aan uw medewerker om te komen tot een gezond werkklimaat.

Een belangrijke functie van bedrijfsmaatschappelijk werk is het verlenen van deskundige hulp bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in het functioneren.

Het gaat daarbij om problemen die ontstaan in de werksituatie of problemen die ontstaan uit de privé-situatie en van invloed zijn op het werk.

De succesfactor van bedrijfsmaatschappelijk werk is dat door snel handelen direct inzicht in de problemen wordt verschaft. De ervaring is dat dit de verzuimperiode verkort.

 

 

Welkom bij Zeeland Outplacement

Websiteontwerp: De Winter Multimedia | Foto’s: stockpictures.nl